Cantigas de Santa María.

 

Mapa mental CSM

Mapa mental CSM

Rósa das rósas e Fror das frores,  
Dona das donas, Sennor das sennores.

Rósa de beldad’ e de parecer

e Fror d’ alegría e de prazer,

Dona en mui pïadosa seer,

Sennor en toller coitas e doores.

Rósa das rósas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.

Atal Sennor dev’ óme muit’ amar,
que de todo mal o póde guardar;
e póde-ll’ os pecados perdõar,
que faz no mundo per maos sabores.

Rósa das rósas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.

*************************************

Outros mapas mentais de 3º ESO sobre as Cantigas de Santa María:

Base de datos para o estudo das Cantigas de Santa María. Preme aquí.

C_Sta_Mª

AUDICIÓN:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

 

“Levou-s’aa alva, levou-s’a velida”, de Pero Meogo.

Levouse
[Levou-s’aa alva], levou-s’a velida,
vai lavar cabelos na fontana fria;
leda dos amores, dos amores leda.

[Levou-s’aa alva], levou-s’a louçana,
vai lavar cabelos na fria fontana;
leda dos amores, dos amores leda.

Vai lavar cabelos na fontana fria,
passou seu amigo, que lhi bem queria;
leda dos amores, dos amores leda.

Vai lavar cabelos na fria fontana,
passa seu amigo, que [a] muit’a[ma]va;
leda dos amores, dos amores leda.

Passa seu amigo, que lhi bem queria,
o cervo do monte a áugua volvia;
leda dos amores, dos amores leda.

Passa seu amigo que a muit’amava,
o cervo do monte volvia [a] áugua;
leda dos amores, dos amores leda.

Pero Meogo, B 1188, V 793 

Cantiga de amigo de Pero Meogo

medieval01

Xograres

-“Digades, filha, mia filha velida,
porque tardastes na fontana fría?”.
-“Os amores ei”.
-“Digades, filha, mia filha louçana,
porque tardastes na fría fontana?”.
-“Os amores ei”.
-“Tardei, mia madre, na fontana fría,
cervos do monte a augua volvían.
Os amores ei.
Tardei, mia madre, na fría fontana,
cervos do monte volvían a augua.
Os amores ei”.
-“Mentís, mia filha, mentís por amigo,
nunca vi cervo que volvess’ o río”.
-“Os amores ei”.
-“Mentís, mia filha, mentís por amado,
nunca vi cervo que volvess’ o alto”.
-“Os amores ei”.