Cantigas de Santa María.

 

Mapa mental CSM

Mapa mental CSM

Rósa das rósas e Fror das frores,  
Dona das donas, Sennor das sennores.

Rósa de beldad’ e de parecer

e Fror d’ alegría e de prazer,

Dona en mui pïadosa seer,

Sennor en toller coitas e doores.

Rósa das rósas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.

Atal Sennor dev’ óme muit’ amar,
que de todo mal o póde guardar;
e póde-ll’ os pecados perdõar,
que faz no mundo per maos sabores.

Rósa das rósas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.

*************************************

Outros mapas mentais de 3º ESO sobre as Cantigas de Santa María:

Base de datos para o estudo das Cantigas de Santa María. Preme aquí.

C_Sta_Mª

AUDICIÓN:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE