RECITANDO A PONDAL, I

bardo

Cando no escarpado cabo,
Sae a fror da caramiña,
Ó cazador anunciando,
A leda estacion garrida;
Cando da doce Suévia,
Ás doces prayas amigas,
En nobelo gentil ajuntadas,
Chegan as ligeiras píllaras;
Entonces dó bardo o espírito,
Que soña antr’ as uces hirtas;
No formoso instrumento apoyado,
En donde o vento suspira;
Mentras os fillos dos celtas,
Cumpren serva e innobre vida;
Entonces o espírito invade do bardo,
Escura melancolía.

RECITANDO A GARCÍA LORCA.

Hoy se cumplen 125 años del nacimiento de Federico García Lorca, grandísimo poeta español de tal categoría que incluso Google consideró que merecía  un doodle.

A raíz de su primer viaje a Galicia, en 1916, Galicia y su lengua formaron parte de su vida .

En ese contexto surgen los  Seis poemas galegos , publicados en Santiago de Compostela, en 1935  por la Editorial Nós  y prologados por su amigo Eduardo Blanco Amor.

back_tomorrow_joven_piramides_federico_garcia_lorca_biblioteca_nueva_york_080413

Madrigal á cibdá de Santiago

Chove en Santiago
meu doce amor.
Camelia branca do ar

brila entebrecida ô sol.

Chove en Santiago
na noite escrura.
Herbas de prata e de sono
cobren a valeira lúa.
Olla a choiva pola rúa,
laio de pedra e cristal.
Olla o vento esvaído
soma e cinza do teu mar.
Soma e cinza do teu mar
Santiago, lonxe do sol.
Agoa da mañán anterga
trema no meu corazón.

Cantiga de amigo de Pero Meogo

medieval01

Xograres

-“Digades, filha, mia filha velida,
porque tardastes na fontana fría?”.
-“Os amores ei”.
-“Digades, filha, mia filha louçana,
porque tardastes na fría fontana?”.
-“Os amores ei”.
-“Tardei, mia madre, na fontana fría,
cervos do monte a augua volvían.
Os amores ei.
Tardei, mia madre, na fría fontana,
cervos do monte volvían a augua.
Os amores ei”.
-“Mentís, mia filha, mentís por amigo,
nunca vi cervo que volvess’ o río”.
-“Os amores ei”.
-“Mentís, mia filha, mentís por amado,
nunca vi cervo que volvess’ o alto”.
-“Os amores ei”.

Recitamos a Uxío Novoneyra.

COUSOS do lobo!
Caborcos do xabarín!
Eidos solos
onde niguén foi nin ha d’ir!
O lobo! Os ollos o lombo do lobo!
Baixa o lobo polo ollo do bosco
movendo nas flairas dos teixos
ruxindo na folla dos carreiros
en busca da vagoada máis sola e máis medosa…
Rastrexa
párase e venta
finca a pouta ergue a testa e oula cara o ceo
con toda a sombra da noite na boca.