“O neno durmía” de Xosé Díaz Jácome.

Nadal galego

Nadal galego

O NENO DURMÍA

Como unha cantiga…

Na máis outa aldea

leda romaría.

Perdida no monte…

Anxos de cristal

a soñar na fonte.

O Neno durmía…

As bágoas da estrela

na frol máis noviña.

No colo da noite…

Os sapos anainan

ó Neno que dorme.

         Como unha cantiga

         perdida no monte,

         o Neno durmía

         no colo da noite.

                               Muíño fidel, 1983

Recitan o poema Luís Miguel González  e Manuel José Pita de 1º C.

 

cfe04341e2cc50dfae893ba92d8375f6